Жалба до ЕК относно неспазване правото на Общността от страна на Република България

МБАЛ „Света Богородица“ сезира Европейската комисия относно неспазване правото на Общността от страна на Република България, в резултат на неправилно транспониране на Директива 2004/18/ ЕО в националното ни законодателство, въведено чрез Закона за обществените поръчки и по-специално – приетата през 2006 г. промяна, която разшири понятието „публичноправна организация“. Лечебните заведения бяха включени в обхвата на възложителите, при това без да се прави разлика, дали капиталът на дружеството е частен или има държавно или общинско участие. Тази нелепост, облечена в закон, доведе до ангажиране на административтнонаказателната отговорност на доста частни болници от страна на Агенцията за държавната финансова инспекция – за нарушения, извършени по Закона за обществените поръчки. С жалбата може да се запознаете тук: Жалба до ЕК

Please leave these two fields as-is: