Защо е несериозна идеята държавните болници да не са търговски дружества

default4 По повод публикация в zdrave.net .  По европейското законодателство болниците са „предприятия осъществяващи стопанска дейност“. Това гарантира равнопоставеност и невъзможност за държавни субсидии. Принцип залегнал освен в нормите на ЕС, но и в Конституцията на РБ. Знаем, че държавните болници имат натрупани дългове над половин милиард лева, които не могат да се покрият от нашите данъци чрез пряка субсидия. Държавата има възможност да увеличава капитала си в тях, като закупува оборудване или прави ремонти, но дълговете от това не намаляват, даже наблюдаваме обратното. За да може държавата да покрие законно дълговете възможността е държавните болници да станат „администратори“ или по просто казано второстепенни разпоредители на Министерството. Проблема и лекомислието тук идва не от статута на болниците, а от начина на финансиране. Може да ги регистрират на Марс и тук да фунционират със татут на НЛО, то ако получават средства от НЗОК те пак ще са „предприятия осъществяващи стапанска дейност“. За да станат „администратори“ то трябва да се финансират само от бюджета, без да постъпват в тях средства от публичните фондове. Като пример мога да дам психиатричните болници финансирани изцяло бюджетно. Такава е системата във Франция, където държавните болници са бюджетни, а публичните фондове покриват частното лечение. Презумпцията там е, че държавата така гарантира минимума болнична помощ при условие, че частното се покрива от фондовете при разрешено доплащане покрито или от пациента, или от доброволните фондове.

Please leave these two fields as-is: