Структура

УСТРОЙСТВО НА БОЛНИЦА „СВЕТА БОГОРОДИЦА“

I. Консултативно – диагностичен блок:
1. Приемно – консултативни кабинети
2. Медико-диагностични лаборатории:
· Клинична лаборатория;
· Лаборатория по клинична патология;
3. Отделение по образна диагностика :
· рентгенова диагностика;
· ехографска диагностика;

II. Стационарен блок:
1. Отделение за интензивно лечение.
2. Хирургично отделение с дейност по:
· Хирургия;
· Урология;
3.Отделение по ортопедия и травматология.
4. Операционен блок.

На територията на болницата е разкрит Медицински център „РВД Здраве“ с дейност:
· Литотрипсия