ДЕЙНОСТ ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК

Здравноосигурените пациенти, постъпващи за лечение в болницата по клинични пътеки, заплащат задължителната потребителска такса, съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване, както и изрично определените от НЗОК консумативи.  Подробности може да намерите тук.

МБАЛ „Света Богородица” има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки:

1. КП 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

2. КП 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

3. КП 153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

4. КП 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

5. КП 159 Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

6. КП 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

7. КП 179 Оперативни процедури върху апендикс – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

8. КП 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

9. КП 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

10. КП 182 Оперативни процедури при хернии – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

11. КП 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

12. КП 184 Конвенционална холецистектомия – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

13. КП 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

14. КП 199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

15. КП 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

16. КП 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение – за лечение на пациенти на възраст над 18 години с кодове: (за кодове 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29 ) 39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 914-00

17. КП 217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник – за лечение на пациенти на възраст над 18 години с кодове по МКБ-9 КМ: 78.59, 47921-00; *79.25,47528-00; 79.29,90589-00; *79.35,47528-01 или 47519-00; *79.36,47566-01; *79.39,47921-00 или 47513-00; *79.55,47525-01; *79.85,47051-00; *79.86, 90598-00; *79.87,47066-00; *81.40,90552-00; *81.42,49542-01; *81.43,49542-01.

18. КП 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

19. КП 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност – за лечение на пациенти на възраст над 18 годинис кодове по МКБ-9 КМ: *77.12,48412-00; *77.13,48406-02 или 48406-04; *77.22,48412-00; *77.23, 48406-02 или 48406-04; *77.32,48412-00; *77.33,48406-02 или 48406-04; *79.31,47465-01 или 47468-01 или 47429-01 или 47450-01 или 47459-01; 79.51, 90581-00; *79.81,47012-00; *79.82, 47021-00; *79.83, 47033-00; *80.81, 90574-00; *80.82,90574-00; *80.83,90574-00; *81.23, 48939-00; *81.24, 49106-00; *81.25,49200-00 ; *81.71,46309-00 или 46312-00 или 46315-00 или 46318-00 или 46321-00 или 46309-01 или 46312-01 или 46315-01 или 46318-01 или 46321-01; *81.73,49209-00; *81.74,46324-00; *81.82, 48930-00; *82.35, 47981-02; *83.63, 48906-00; *83.87, 90586-00; *83.88, 47954-00;*84.04;44328-02; *84.05,44328-00; *84.06,90535-00; *84.07, 44328-01;*84.3, 44376-00.

20. КП 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник  – за лечение на пациенти на възраст над 18 години.

21. КП  Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура